Tradiční ples školy

palec nahoru

V sobotu 24. ledna se konal již 25. ples ZŠ Schulzovy sady.

Děkujeme všem spolupracovníkům a přátelům školy, kteří přispěli k jeho zdařilé organizaci, a všem, kteří se přišli pobavit a zatančit si.


Školní akce

Dětský karneval


Přednáška Jany Vepřekové

bezmotorové létání

Jana Vepřeková zve všechny zájemce z řad dětí, rodičů i veřejnosti na besedu o letošním Mistrovství světa v bezmotorovém létání v Austrálii.

Povídání s promítáním se uskuteční v úterý 4.2. v 16.00 h ve třídě 7.D (2. patro budovy B). Předpokládaná doba přednášky 1 - 1,5 h.

Mgr. Jana Vepřeková


Ocenění společnosti Scio

Nejlepší řešitelé SCIO testování 2019:
5. ročník: ČJ - Riegerová Anežka, Ma - Riegerová Anežka, OSP - Darvaš Antonín, Riegerová Anežka
9. ročník: MA - Kulíková Diana.


Články z novin


Školní rok 2019 - 2020

..zobrazit všechny články z novin

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady