Oznámení ředitele školy

Informujeme Vás, že v pátek 25. 9. 2020 funguje škola v běžném provozu. Ředitelský den není vyhlášen.

Mgr. Ivan Jugl, ředitel školy


Oznámení ředitele školy

Základní škola Schulzovy sady přijme pozice:

  • Administrativní pracovník
  • Technik PC a periferií
  • Učitel Informatiky

.. více informací


Sběrová akce

Kaštany a žaludy


Mimořádná opatření školy:

18. září 2020
Vážení rodiče,
od pátku 18. 9. 2020 platí nová opatření Ministerstva zdravotnictví. Nařizuje se nošení roušek takto:

  • 1. stupeň ve společných prostorách, ne v učebnách,
  • 2. stupeň ve všech prostorách, mimo výuku Tv a zpěvu,
  • všichni ve školní jídelně mimo konzumaci stravy.

Přílohou uvádíme podrobnosti k nošení roušek a doporučený postup při akutním onemocnění dítěte / žáka.

Mgr. Ivan Jugl, ředitel školy


10. září 2020
Ministerstvo zdravotnictví reaguje na zhoršující se epidemiologickou situaci a od čtvrtka 10. září zavádí povinné nošení roušek až na některé výjimky ve všech vnitřních prostorách staveb mimo bydliště a ve společných prostorách škol.
V případě budov škol, školských zařízení a budov vysokých škol se povinnost vztahuje pouze na společné prostory těchto budov (např. chodby a záchody).


2. září 2020
Informace k hygienickým opatřením podle Manuálu MŠMT pro školní rok 2020/2021


30. srpna 2020
Milí žáci, vážení rodiče,
při přípravě nového školního roku vycházíme z Manuálu MŠMT a dalších doporučení s ohledem na aktuální podmínky. Současnou situaci vnímáme jako mimořádnou, ve které škola usiluje o nastavení vhodných organizačních a potřebných hygienických opatření. S těmi Vás budeme postupně seznamovat. Děkujeme Vám za pochopení naší snahy o udržení běžné výuky ve škole a o poskytování školských služeb, byť s řadou nezbytných omezení.

Školní rok 2020/2021 zahájíme v úterý 1. září 2020 v 8:00 hodin. Škola bude otevřená od 7:35 hodin. Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti, žáci mohou vstupovat bez roušek. Program prvního dne ve škole je naplánován přibližně na jednu hodinu. Žáci obdrží informace od třídních učitelů a rozvrh hodin. Prvňáčky přivítají třídní učitelky v jejich nových třídách, 1. A a 1. B v přízemí na budově A Školní 1235, 1. C v prvním poschodí vpravo na budově B Legionářská 407. Žádáme rodiče, kteří budou v tento významný den doprovázet své děti (prvňáčky a nové žáky), aby se pohybovali v prostorách školy s ohledem na ostatní v rouškách. Ostatní rodiče žádáme, aby na své děti počkali před školou.

Školní družina funguje od 1. září 2020 ráno od 6:00 hodin na budově B. Družiny dětí z budovy A mají vchod od pošty, žáci z budovy B používají hlavní vchod. Od 2. září budeme již dle oddělení, do kterého žáci patří.

Další informace o třídních schůzkách a provozu školní jídelny najdete v dokumentech níže

Mgr. Ivan Jugl, ředitel školyOcenění společnosti Scio

Nejlepší řešitelé SCIO testování 2019/20:
9. ročník: ČEJ - Anna Sedláčková, Eliška Němečková;
MAT - Eduard Beneš


Články z novin


Školní rok 2020 - 2021

..zobrazit všechny články z novin

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady