Vzbudili jsme čerty!

ZŠ Schulzovy sady předvedla ve čtvrtek 4. prosince program své školní akademie v Hankově domě. Zájem o představení byl obrovský. Dopoledne zhlédly program děti z mateřských škol a prvního stupně. Odpoledne i večer pak sál opakovaně nabitý zejména rodinnými příslušníky účinkujících, ale i řadou čestných hostů nešetřil potleskem. V programu, který provázeli nezbední čerti, předvedly všechny třídy z úseku Školní připravená vystoupení: moderní, orientální i klasické tance, gymnastická cvičení, recitaci, scénky, živé videoklipy i sborový zpěv.

Školní akademie

Poděkování za úspěch představení patří zejména dětem a pedagogům, kteří trpělivě týdny jednotlivá vystoupení nacvičovali a v den D s velkým nasazením a trpělivostí podávali od ranní zkoušky až do závěrečného večerního potlesku vynikající výkony, a dále režisérkám představení: Mgr. Pelíškové, Mgr. Noskové a Mgr. Kmínkové. Ocenění za výbornou spolupráci rovněž patří zaměstnancům Hankova domu pod vedením p. Čermákové a za bezchybná světla a zvuk firmě Sound Service p. Skalického. Děkujeme rovněž za podporu Unii rodičů při ZŠ Schulzovy sady, která nad celým projektem převzala záštitu.

Mgr. Ivan Jugl


Více fotografií ve Fotogalerii

Ohlas čtěte v Krkonošské deníku


Pro zájemce máme připraven záznam celého představení na DVD.

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady