Branný den na ZŠ Schulzovy sady - Komenského

Ve čtvrtek 25. 09. 2008 se na úseku Komenského uskutečnil turisticko-branný den pro žáky 1. a 2. stupně. Vyučující připravili zajímavý program, při kterém měly děti možnost se nejen pobavit a zasportovat si na čerstvém vzduchu, ale ti pozornější se i něco užitečného naučili.

Dětem byla dána možnost vyzkoušet si na cvičné panně umělé dýchání a masáž srdce, proběhla soutěž v hodu granátem na cíl, proběhl nácvik celkem sedmi způsobů, jak transportovat raněného, přetahování lana nám ukázalo, jak je na tom každý se sílou, připravena byla i instruktáž práce s mapou a buzolou, což si děti pak vyzkoušely i přímo při praktických úkolech.

Počasí nám přálo, tak nechyběla ani vycházka do přírody a nejenže děti strávily čas venku, ale možná že se naučily i více, než ve škole v lavicích. Závěrem velký dík všem vyučujícím, kteří s přípravou tohoto dne měli sice dost práce, ale odměnou jim budiž pěkně strávený čas.

Marian Bugar

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady