Den dětí

Žáci 1.stupně oslavili v pátek Den dětí.
Na školní zahradě pro ně jejich paní učitelky a vychovatelky připravily zábavné dopoledne plné soutěží a her. Pomáhali i starší spolužáci - deváťáci.

Den dětí

Děti běhaly, házely na cíl, přelézaly překážky, chodily na chůdách. Za splněné úkoly si za nasbíraná razítka mohly vybrat různé dárky. Všichni se snažili a nikdo neodcházel bez odměny.

Den dětí

Počasí také přálo, takže se svátek dětem opravdu vydařil.

Den dětí

Mgr. Alena Dušková

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady