Kdo umí - učí

Motto, na jehož základě se uskutečnil projektový den na ZŠ Schulzovy sady.

mladí učitelé

Žáci 9.B si pod odborným vedením Mgr. Pavlíny Fléglové připravili ve skupinách čtyři vyučovací hodiny přírodovědy plné zajímavostí, her a pokusů k tématům: voda, vzduch, Slunce a výživa.

mladí učitelé

Během jednoho dne potom sami vedli vyučování a snažili se žáky 3. a 4. tříd zaujmout, poučit i pobavit. Předstupovali před mladší spolužáky vybaveni vědomostmi, pomůckami, metodickými postupy, dokonce i ve stylovém oblečení, ale zároveň plni obav a trémy, jak vše dopadne.

ještě mladší žáčci

A výsledek - pro žáčky rozhodně zpestření výuky a zajímavé poznatky, pro "učitele" nová zkušenost i zábava. A jak to sami hodnotí: bylo to super, určitě nebudu učitelem, udělat výuku zábavnou je dřina, příště zase jiné téma, skláním se před učiteli a došlo mi to až teď... Třídní učitelky ocenily zejména dobrou připravenost týmů a schopnost "deváťáků" zaujmout a organizovat mladší.

Mgr. Ivan Jugl


Více fotografií ve FOTOGALERII

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady