Pro tisk použijte ikonku tiskárny
v navigačním panelu vpravo nahoře.

Kde je Martin?

Na tuto otázku se snažila najít správnou odpověď více než stovka školáků a předškoláků během nedělního odpoledne 9. listopadu.

Martin na bílém koni

Přišli do ZŠ Schulzovy sady ve Školní ulici, aby si vyzkoušeli svoji šikovnost, srdnatost a důvtip. Ty potřebovaly pro zvládnutí řady úkolů - namalovat obrázek na počítači, projít opičí dráhou, odhalit tajemné předměty hmatem, rozpoznat ochutnávané potraviny, vyzkoušet si "kouzelné" fyzikální pokusy, mikroskopem pozorovat drobné organismy, srovnat státy do mapy na interaktivní tabuli, pohladit si hada nebo želvu, potěžkat africkou mnohonožku a další. Za každý úspěšný počin získali jedno písmenko odpovědi: Martin je v parku.

Posilněny čajem s výborným makovcem, který pro ně napekly kuchařky školní jídelny, odcházely děti do sadů, kde na ně čekala odměna v podobě jízdy na poníkovi. Tak se každý jako Martin na koni mohl alespoň chvíli cítit.

Martin na bílém koni

Poděkování za spolupráci patří Ing. Tomáši Hajnyšovi ze ZOO, Lence Pelíškové a Aničce Jarolímkové - chovatelkám koní.

Žákům 8. a 9.B a učitelům školy včele s Mgr. Pavlínou Fléglovou se pokračování tradičního odpoledne "S Martinem na bílém koni" opravdu povedlo.

Mgr. Ivan Jugl


Krkonošký deník.cz

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady