Oslava Hájemství - Panevropský týden lesů

Ve tředu 22. října se vybraní žáci z naší školy měli možnost zúčastnit oslav PANEVROPSKÉHO TÝDNE LESŮ, který se konal v Hájemství na naučné stezce Les Království.

Oslava Hájemství

Co nás v krásném lesním prostředí čekalo? Dověděli jsem se, jak se v lese hospodaří, sázeli jsme stromy, během chvilky prošli celé Krkonoše a hlavně soutěžili. Třídění odpadků bylo v pohodě, ale při poznávání lesních přírodnin a vrcholů Krkonoš jsme se zapotili.Když už nám docházely síly, sedli jsme si k ohni a posilnili se vlastnoručně opečenými vuřty.

Oslava Hájemství

Chtěli bychom poděkovat všem organizátorům za tuto skvělou akci a také za pěkné upomínkové předměty, především pak Lesům ČR , správě KRNAPU, životnímu odboru ve Dvoře Králové nad Labem a klubu Natura.

za všechny účastníky žáci 5.D - Mgr. Diana Kotová

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady