Recyklohraní

Naše škola se přihlásila do projektu RECYKLOHRANÍ, jehož organizátory jsou firmy Asekol, Ecobat, EKO-KOM. Zapojením do tohoto projektu budeme za sběr baterií a elektrozařízení do připravených nádob získávat body, které se budou moci ve speciálním internetovém obchodě směnit za zajímavé odměny, které obohatí školní vybavení (školní pomůcky, vstupenky do naučných či zábavných parků, sportovní náčiní, praktická elektronika). Další body budeme získávat za zodpovězení otázek případně splnění rozličných úkolů týkající se odpadové problematiky.

Prosíme, podpořte naši snahu tím, že do školy (zatím úsek Legionářská) budete přinášet staré baterie (nesmí být nové, nebo plné, rezavé, poškozené nebo tekoucí lepkavé) a již nepotřebná drobná elektrozařízení o maximální velikosti 21 x 21 cm - např. rádia, mp3 přehrávače, diskmany, walkmany, kalkulačky, telefony, elektrické hračky a další (ne televizory, počítačové monitory, zářivky a úsporné žárovky).

Podrobnosti hledejte na těchto stránkách:
www.recyklohrani.cz

Mgr. Petra Katerincová - koordinátor projektu na ZŠ


O postupně získaných bodech si přečtete zde:

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady