Pro tisk použijte ikonku tiskárny
v navigačním panelu vpravo nahoře.

Dějepisný projekt v šestém ročníku

V šesté třídě čeká na žáky několik nových předmětů. Dějepis je jedním z nich. Není to předmět jednoduchý, vyžaduje určitě dobrou paměť. Důležité je, jak se žáky podaří zaujmout hned na začátku. A protože se začíná PRAVĚKEM, jde to poměrně snadno.

Dějepisný projekt

Žáci 6.D si sami vyhledávají různé materiály v knihách, na internetu, v hodinách viděli filmy podle knih Eduarda Štorcha, navštívili muzeum. Třída 6.D je třída specializovaná. Většina dětí jsou dysgrafici, dyslektici nebo dysortografici, čtení a psaní je stojí větší úsilí než ostatní žáky v běžných třídách. Proto je třeba volit jiné formy práce. Jako opakování učiva o pravěku si připravují skupinové projekty. Ty dělají rádi, shromáždí mnoho různých materiálů a vytvoří zajímavé práce. Učivo si zopakují a za pomoci obrazového materiálu si vše i lépe zapamatují.

Dějepisný projekt

Práce je baví a možná, že se mezi nimi najde i nějaký budoucí historik.

Mgr. Alena Dušková

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady