Pro tisk použijte ikonku tiskárny
v navigačním panelu vpravo nahoře.

Výprava za vědou a technikou

Podobně jako v loňském roce, i letos pořádala Akademie věd ČR Týden vědy a techniky. Pro zájemce o vědu a techniku se již poosmé na týden otevřely výstavy, přednáškové sály i dveře výzkumných ústavů.

Toho využili učitelé fyziky na základní škole Schulzovy sady a vydali se s vybranými žáky 8. a 9. ročníku ve čtvrtek 6. listopadu do Brna. Tam byla připravena exkurze v Ústavu fyziky materálů a prohlídka expozic brněnského Technického muzea.

Týden vědy a techniky

V Ústavu fyziky materiálů se žáci seznámili s tím, jak a proč se zkoumají vlastnosti materiálů. Byli tak například svědky zkoušky pevnosti ocelového vzorku na trhacím stroji, zkoušky únavy materiálu vystavenému opakovanému zatížení nebo výzkumu složení slitin pomocí elektronového mikroskopu. V jedné z navštívených laboratoří byly pro návštěvníky připraveny velmi zajímavé experimenty s kapalným dusíkem nebo se slitinami mající tvarovou paměť. Silným zážitkem pro naše žáky byla možnost sáhnout si do kapalného dusíku.

Týden vědy a techniky

Neméně zajímavá byla návštěva Technického muzea. Tam si žáci prohlédli pod vedením průvodců expozici parních a vodních motorů, uličku řemesel a "Technickou hernu". V expozici motorů viděli velké i malé parní stroje, některé i v pohybu a dále různé typy vodních turbín. Ulička řemesel dětem přiblížila jak žili a pracovali prostí brňané v období první republiky. V Technické herně si každý mohl pohrát s experimenty z různých oblastí fyziky.

Zájezd do Brna se zařadil do řady úspěšných akcí, které pro své žáky připravují učitelé ZŠ Schulzovy sady. Získané poznatky jistě žáci využijí nejen při hodinách fyziky a možná i při volbě povolání.

Mgr. Petr Pavelka


Více fotografií ve Fotogalerii

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady