Týden přednášek

Týden od 28.5. je na ZŠ Schulzovy sady ve znamení přednášek. Pro žáky všech tří úseků jsou připraveny zajímavé informace z oboru biologie, geografie a fyziky.

O životě plazů

Týden přednášek

Týden přednášek byl zahájen v pondělí zajímavými informacemi z výukového programu o životě plazů pro žáky 6. tříd. Pracovníci ZOO ze Dvora Králové n. L. Ing. Hajnyš a paní Kratochvílová seznámili žáky s mnoha zajímavostmi ze života těchto pozoruhodných živočichů. Jako zpestření nechyběli ani zástupci plazů, na děti čekali hadi a želvy.

Týden přednášek

Největším překvapením byl hroznýš královský, na kterého si ti největší odvážlivci i sáhli. Věříme, že i díky takovýmto akcím jsou naši žáci o krok blíž k pochopení a ochraně přírody.

Týden přednášek


Jak se rozbíjí atom

.. aneb co se děje u Ženevy v podzemí

Součástí jarního týdne přednášek na ZŠ Schulzovy sady byla přednáška určená žákům 9. ročníku s názvem "Jak se rozbíjí atom aneb co se děje u Ženevy v podzemí". Přednášel Mgr. Petr Pavelka, učitel fyziky, který se v prvním březnovém týdnu zúčastnil studijního pobytu v CERN v rámci Českého učitelského programu.

Žáci se během přednášky seznámili s umístěním Evropské organizace pro jaderný výzkum - CERN nedaleko Ženevy na francouzsko-švýcarských hranicích, s její historií a současností. Přednášející představil fyzikální principy největšího urychlovače částic (protonů a iontů) na světě LHC a detektoru ATLAS, který bude v nejbližších měsících uveden do provozu. Žáci tak měli možnost prostřednicvím fotografií navštívit enevské podzemí, ve kterém se buduje unikátní zařízení, pomocí kterého částicoví fyzikové proniknou hluboko do nitra hmoty a rozšíří současné představy o našem světě. Neméně zajímavé byly informace o zpracování dat, která budou vznikat při jednotlivých experimentech.

Během přednášek se ukázalo, že toto téma je velice zajímavé, protože i žáci, kteří mají při běžných hodinách problémy s pozorností, se zaujetím výklad sledovali. Bylo by velmi potěšující, kdyby se některý z žáků rozhodl pro studium částicové fyziky a v budoucnu rozšířil řady českých vědců, kteří se na univerzitách nebo přímo v CERN na experimentech podílejí.

Mgr. Alena Dušková


Tichomoří

Další v plánu proběhla přednáška a beseda s cestovatelem a spisovatelem p. Jaroslavem Kratěnou na téma : Cesta po Havai.

Besedy, která se konala v budově základní školy v Komenského ulici, se zúčastnili žáci 7. tříd ze všech úseků školy. Pan Kratěna poutavým vyprávěním, doplněným promítáním diapozitivů, seznámil žáky s cestou do tichomořského ráje. V závěru odpovídal na dotazy žáků. Beseda byla příjemným zpestřením školní výuky.

Mgr. Josef Tomášek

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady