Pro tisk použijte ikonku tiskárny
v navigačním panelu vpravo nahoře.

Výstava Pole a louky

V pondělí 12. května byla na Staré radnici zahájena výstava prací žáků ZŠ Schulzovy sady na téma Pole, louky.

výstava Pole a louky

Je pokračováním výstav na ekologické téma z minulých let, protože škola je zaměřena mimo jiné i na ekologii. Žáci zúročili celoroční práci z hodin výtvarné výchovy, cizích jazyků, volitelných předmětů, českého jazyka, ekologických praktik nebo dějepisu, ale mnoho projektů je výsledkem i práce dětí ve školní družině nebo v zájmových kroužcích - přírodovědném či keramickém. Práce na projektech děti nejen bavila, ale zároveň získaly mnoho nových informací o přírodě a nutnosti její ochrany.

výstava Pole a louky

Připomínáme ještě, že každý den tam v 10 hodin vystupuje školní sboráček!

výstava Pole a louky


Fotografie z výstavy najdete ve fotogalerii:
Výstava Pole, louky

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady