Exkurze 4.A do Prahy

Na závěr výuky vlastivědy jsme si naplánovali návštěvu hlavního města Prahy. Chtěli jsme navštívit některé pražské památky, abychom si na vlastní oči prohlédli místa, kterými kráčely dějiny.

Jako dopravní prostředek jsme zvolili vlak. Cesta proběhla bez problémů před desátou už jsme kráčeli k Národnímu muzeu. V Národním muzeu jsme navštívili krásnou výstavu s názvem Republika, kterou připravilo muzeum k 90. výročí vzniku Československé republiky. Výstava děti zaujala. Mohli si prohlédnout oblečení, které měl na sobě následník trůnu s manželkou v den sarajevského atentátu, ale také oblečení T. G. Masaryka, řády a vyznamenání, zařízení bytů různých vrstev prvorepublikového obyvatelstva, místnosti zařízené jako škola, obchod, tělocvična, kavárna, hospoda, statek, nebo třeba kuchyň. Navíc po celou dobu běžely ve výstavních síních krátké dokumenty o T.G. Masarykovi, o nástupu Hitlera k moci, prvorepublikové reklamy. Návštěvníci výstavy měli ojedinělou možnost prohlédnout si originál Mnichovské dohody. Vše dokreslovala hudba R. A. Dvorského aj. Ježka.

Exkurze

Další naší zastávkou bylo oddělení věnované pravěku a osídlení na našem území. Největším zážitkem pro děti byla možnost prohlédnout si Věstonickou Venuši, ale i různé další archeologické vykopávky.

Po návštěvě muzea jsme navštívili místo, na kterém se upálil Jan Palach. Děti jeho osud znaly, a tak si jen oživili své znalosti přímo na místě onoho činu. Nevynechali jsme samozřejmě pomník svatého Václava a prohlídku Václavského náměstí.

Exkurze

Z Václavského náměstí jsme pokračovali na Karlovo náměstí a odtud do chrámu svatého Cyrila a Metoděje v Resslově ulici, našeho dalšího cíle. Cyrilometodějský chrám, který se stal za 2. světové války posledním útočištěm parašutistů, kteří provedli atentát na R. Heydricha. Dnes je zde Národní památník hrdinů heydrichyády.

Přivítala nás tajemnice pravoslavné církve E. Šuvarská, která nejprve promítla dětem velmi zajímavý dokument o událostech za druhé světové války a o samotném atentátu. Film byl zajímavý a děti při jeho promítání ani nedutaly. Paní Šuvarská byla překvapena vzorným chování dětí i jejich znalostmi, které prokázaly při odpovědích na otázky spojené s parašutisty. Potom nás provedla kryptou, ve které se ukrývali parašutisté. Zde jsme si mohli prohlédnout dokumenty spojené s tímto obdobím a především s lidmi, kteří parašutistům pomáhali, ačkoli věděli, že mohou ztratit svůj život. V závěru návštěvy nás paní Šuvarská provedla také cyrilometodějským chrámem, kde nám ukázala místa, odkud bojovali parašutisté, desku, která vedla do krypty a další zajímavosti.

Exkurze

Od cyrilometodějského chrámu jsme chtěli pokračovat pěšky na Staroměstské náměstí, ale bylo takové parno, že jsme museli využít podzemní dráhy, abychom se trochu zchladili. Po cestě na Staroměstské náměstí jsme se zastavili v Betlémské kapli, kde jsme absolvovali krátký výklad o historii kaple. Také zde se děti chovaly vzorně a znaly odpověď na všechny otázky paní průvodkyně.

Naší poslední zastávkou bylo Staroměstské náměstí. Zastávku se nám podařilo načasovat, abychom viděli orloj v chodu, prohlédli jsme si také jeho výzdobu. Zastavili jsme se u místa, které připomíná popravu 27 českých pánů, u pomníku mistra Jana Husa a prohlédli si desku, která připomíná místo, kudy prochází poledník.

Potom už jsme spěchali na metro, kterým jsme se dopravili na hlavní nádraží. Vláček nás odvezl zpět do Dvora Králové. Unavené, umořené vedrem, ale spokojené a obohacené o množství nových poznatků.

Mgr. Pavlína Špatenková


Více fotografií ve Fotogalerii .

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady