Jak zachránit život?

Ve škole byl záchranář. Ale nebojte se, nikomu se nic nestalo!

záchranář

To si jen žáci na druhém stupni při hodině přírodopisu a ve zdravotnickém kroužku zkoušeli záchranu lidského života pomocí resuscitace. Protože děti měly spoustu dotazů, přišel pan Josef Petera do zdravotnického kroužku znovu a přinesl s sebou pomůcky, které opravdový záchranář má vždy při sobě.

záchranář

záchranář

Těšíme se na další návštěvu a děkujeme za pomoc při přípravě na soutěž Hlídek mladých zdravotníků, která nás čeká na přelomu dubna a května.

Mgr. Petra Katerincová - vedoucí zdravotnického kroužku


Více fotografií ve Fotogalerii .

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady