Výměnný pobyt v Drážďanech

V květnu tohoto školního roku proběhl třídenní výměnný pobyt žáků 6. ročníků naší školy s žáky 7. ročníků HOGA-SCHULE v Drážďanech.

Výměnný pobyt v Drážďanech

Setkání se uskutečnilo na hranicích v Česko-Saském Švýcarsku. Bylo to moc fajn a všichni si přejeme, aby spolupráce pokračovala i v dalších letech.

Mgr. M. Bugar a Mgr. K. Novotná


Více fotografií ve Fotogalerii .

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady