Listování se vydařilo

Podzimně vyzdobená ZŠ Schulzovy sady uspořádala v sobotu 6. listopadu tradiční výtvarnou dílnu pro předškoláky i mladší školáky "Podzimní listování".

Podzimní dílna

V sedmi třídách, proměněných na umělecké dílny, děti pod odborným vedením vytvářely dílka inspirovaná podzimem. Tvořily s vlastnoručními bramborovými tiskátky, zdobily perníčky, skládaly papírová zvířátka, modelovaly panáčky z papíru i brambor, vyráběly dekorace ubrouskovou technikou, malovaly barevné listy. K dítkám se záhy s velkým zaujetím přidali i přítomní rodiče, což umocňovalo radost pořadatelů z povedené akce. Ke spokojenosti všech účastníků přispěly i kuchařky chutným čajem a sladkým perníkem.

Podzimní dílna

Za krásné tvůrčí odpoledne patří poděkování kolektivu učitelek a vychovatelek z prvního stupně školy.

Mgr. Ivan Jugl


Více fotografií ve Fotogalerii .

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady