Adaptační kurzy šestých tříd

Stejně jako v předešlém školním roce jsme i letos uspořádali pro žáky šestých ročníků adaptační kurzy. V šestém ročníku vznikají nové třídní kolektivy, protože žáci jsou nově rozděleni do tříd podle jejich zaměření a také k nám přicházejí žáci, kteří první stupeň absolvovali na jiné škole.

Aby měli žáci příležitost se navzájem lépe poznat, zvyknout si na sebe a navázat nová přátelství, absolvuje nově vzniklá třída dvoudenní adaptační kurz. Ten probíhá většinou v přírodě na čerstvém vzduchu a jeho náplň tvoří především různé týmové hry a soutěže zaměřené na vzájemné poznávání, spolupráci, toleranci a přátelství.

Třída 6.B absolvovala svůj adaptační kurz ve dnech 20. až 21. září. Pod vedení třídního učitele Mgr. Jakuba Nováka a učitelky matematiky Mgr. Aleny Zlámalové jsme se vypravili do nedalekého městyse Pecka, kde jsme se ubytovali v kempu. Kromě spousty her jsme navštívili a prohlédli si také hrad Pecka a využili různá sportoviště, která jsou součástí kempu. Z kurzu jsme odjížděli spokojení, plni nových zážitků a přátelství.

POPIS

Třída 6.A se na čtvrtek a pátek 22. - 23. září vypravila autobusem do nedalekého kempu Kateřina. Doprovázeli ji třídní učitel Mgr. Jiří Baier a učitel zeměpisu Mgr. Miroslav Přichystal. Domluveno jsme měli ubytování v chatkách po čtyřech se samostatným vařením. Dopoledne jsme se ubytovali, rozkoukali, rozdělili do skupin pro soutěže, obhlédli kemp a něco si zahráli. K obědu jsme snědli příděly z domu a po odpočinku vyrazili na tříhodinový terénní průzkum okolí. Někteří se vrátili dokonce nezabahnění :). Po návratu jsme šli ulevit lesu od suchých větví a zkoumali, co se stane, když je dáme na velkou hromadu a zapálíme. K našemu překvapení se rozhořel krásný oheň, a tak jsme si na něm opekli to, co si kdo ulovil (většinou buřta v batohu). Za černočerné noci děti vyrazily ve dvojicích na stezku odvahy, jejímž absolvováním se staly právoplatnými žáky 2. stupně! Když se pak už u ohně pokoušeli hrát na kytaru i žáci, kteří hrát neumí, tak nám došlo, že už je čas jít spát. Téměř celý druhý den se po sportovní rozcvičce nesl v duchu soutěží a věřím, že jsme domů odjížděli jako lepší kolektiv, než který přijížděl.

Mgr. Jakub Novák a Mgr. Jiří Baier


Více fotografií ve Fotogalerii .


Článek na www.kralovedvorsko.cz .

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady