Zájezd do Londýna

V termínu od 21. - 26. května 2012 se opět uskuteční zájezd žáků do jižní Anglie a Londýna. Zúčastní se celkem 40 žáků především z tříd cestovního ruchu.

Zájezd do Londýna

Po nočním přejezdu nás čeká příjezd trajektem do anglického přístavu Dover, prohlídka Hastings, křídových útesů Beach Head a námořního muzea v Portsmouth. Po noclehu v Etap hotelu se vydáme do zámku Windsor, Hampton Court a ubytujeme se v rodinách v Londýně, kde si všichni vyzkouší, jak jsou schopni se anglicky domluvit. Následující dva dny nás čeká prohlídka nejznámějších míst v Londýně, např. Tower Bridge, the Tower of London, Buckingham Palace, the Houses of Parliament, London Eye, Trafalgar Square, ale také projížďka lodí po řece Temži. Termín odjezdu se blíží, nezapomeňte se více věnovat angličtině!

Mgr. Lucie Kučerová

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady