Pro tisk použijte ikonku tiskárny
v navigačním panelu vpravo nahoře.

Evropský den jazyků

Jako každý rok i letos se koncem září žáci těšili na Evropský den jazyků. Ani letos jsme je nezklamali. Budova A vyrazila do zoo, kde děti zvládly plnit úkoly v angličtině a vyplnit křížovku se zvířaty. Budova B letos využila školní les. Žáci devátých ročníků se nadšeně zapojili do přípravy úkolů pro mladší spolužáky, kteří si jejich pochvaly považovali více než od nás učitelů. Na patnácti stanovištích poznávali vlajky jednotlivých zemí, trénovali paměť, určovali pozdravy v cizích jazycích, spojovali obrázky se slovíčky, ale i vzpomínali na nepravidelná slovesa. I když počasí nebylo úplně nakloněné, věříme, že se všem tato akce líbila a za rok očekáváme ještě více pomocníků.

Evropský den jazyků

Evropský den jazyků

Pro připomenutí Evropského dne jazyků jsme pracovali nejen v terénu, ale i ve škole. Celé září jsme vytvářeli pohlednice pro děti z různých zemí a v rámci aktivity e-Twinning zaslali do více než osmdesáti škol po celé Evropě. Velkou radost jsme měli, když se nám začínaly vracet pozdravy v nejrůznějších jazycích. Prohlédnout si je stále ještě můžete na nástěnce ve vestibulu budovy B. Někteří žáci tento projekt neukončili jen výměnou pozdravů, ale i nadále pokračují v dopisování.

Evropský den jazyků

Evropský den jazyků

Mgr. Lucie Kučerová a Mgr. Lenka Plecháčová


Více fotografií ve Fotogalerii .

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady