Karneval 2013

V sobotu 23. listopadu 2013 naše škola pořádala již počtvrté odpoledne plné zábavy, her, soutěží a tance. O 130 dětí s rodiči se výborně starala agentura VOSA z Trutnova.

Karneval

Karneval

Děti byly po celou dobu odměňovány za soutěže a krásné masky. Pro občerstvení nám ochotné maminky a babičky (p.Čtvrtečková, Šturmová, Kadečková, Hejzlarová, Strnadová, Borovková a Kociánová) napekly krásné a chutné cukroví. Svým pečením nám také přispěly paní kuchařky ze školní jídelny. Poděkovat touto cestou chceme také SŠIS za zapůjčení auly a společnosti Carla za sladké odměny pro děti.

Karneval

Na konci si děti odnášely spoustu zážitků, cen a také vzpomínkový balónek. Pro paní vychovatelky, které karneval pro dětí z celého města připravily, byl tou největší odměnou úsměv na tváři všech dětí a dík jejich rodičů. Těšíme se na další společné akce a již nyní vymýšlíme další ročník karnevalu.

vychovatelky ŠD


Více fotografií ve Fotogalerii .

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady