NĚMČINA NEKOUŠE II

V pondělí 3. března 2014 navštívila naši školu Mgr. Petra Zahradníčková (Tandem, Plzeň), aby žákům 6. tříd přiblížila NĚMECKÝ JAZYK.

nemcinanekouse

Proběhla tzv. jazyková animace, kdy si žáci prostřednictvím jednoduchých pohybových her či pouze poslechem a vzájemnou interakcí s lektorkou osvojili některá základní slovíčka německé slovní zásoby a prohloubili znalost reálií německy mluvících zemí či pouze pasivně "odposlechli" fonetickou stránku jazyka.

nemcinanekouse

nemcinanekouse

Hodinka uběhla jako voda, každý si s sebou domů odnesl alespoň jedno německé slovo. Naše škola se tímto stala partnerem v projektu "NĚMČINA NEKOUŠE II". Příští školní rok návštěvu lektorky rádi zopakujeme.

Mgr. Lada Marksová


Více fotografií ve Fotogalerii .

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady