Areál v Hájemství opět ožil

Oslava Dne lesů přilákala ve čtvrtek 11. května 2017 na 1 100 dětí z královédvorských mateřských i základních škola do areálu Hájemství. Již od ranních hodin přijížděly autobusy s dětmi, které chtějí poznat něco nového o přírodě, zasoutěžit si nebo prostě prožít nádherný slunný den v přírodě.

Den lesů na Hájemství

Den lesů na Hájemství

Zvuk lesního rohu vítal všechny příchozí, kteří se vydali na stezku lesního moudra, kde se setkali s rybářem, dozvěděli něco zajímavého z myslivosti, poznávali stopy zvěře, mohli si zde sáhnout na paroží, kopyta i kožešiny lesní zvěře, seznámili se s lesními patry a životem v nich, poznávali faunu a flóru zdejšího lesa. Stezkou děti provázeli žáci 8. ročníku ZŠ Schulzovy sady, kteří prokázali svoje znalosti i šikovnost. Menší účastníci se po přivítání s radostí vydali do areálu zasoutěžit si s Lesy ČR a získat nějakou tu malou odměnu. Nechybělo setkání s lesní technikou, s koněm, který lesníkům pomáhá, ožil i model Krkonoš. Další zastavení účastníky informovalo o životě ptactva, mineralogii, využití dřeva pro hru a výtvarné nápady, jak zacházet s odpady, projet se na ponících, či ochutnat čaj z lesních bylin. Nechyběly soutěže v přetahování, hodu, střelbě z kuše i vzduchovky, malování na obličej nebo výtvarné dílny. Celou akci doprovázela výtvarná soutěž „ZAJÍMAVOSTI LESA KRÁLOVSTVÍ“. Na velké hladovce čekalo ohniště, kde si mohli upéct buřtík nebo chvíli posedět u ohýnku.

Den lesů na Hájemství

Den lesů na Hájemství

Den lesů na Hájemství

Den se opravdu vydařil a všichni si ho užili.

Velký dík patří organizátorů této akce - Lesům České republiky, s.p., a ZŠ Schulzovy sady Dvůr Králové n. L., partnerům akce - obci Vítězná, Městským lesům Dvůr Králové n. L., České lesnické akademii Trutnov, KRNAPu Vrchlabí, ZOO Dvůr Králové n. L., DDM Jednička, odboru životního prostředí MÚ Dvůr Králové n. L. a Řádu sv. Huberta.

Bc. Jana Paulusová Fišerová


Více fotografií ve Fotogalerii .

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady