Po stopách Martina

Kam všichni spěchali v sobotu 11. listopadu? Přeci do Základní školy Schulzovy sady! Každoročně se zde pořádá akce "Martin na bílém koni", která je určena dětem předškolního a školního věku.

Martin na bílém koni

Martin na bílém koni

Letos jsme ve škole přivítali rekordní množství účastníků. Během odpoledních hodin se k nám přišlo podívat více jak sto padesát dětí, většinou se svými rodiči. Děti procházely jednotlivými třídami školy a plnily různé úkoly. V každé třídě jako by navštívily některé z měst České republiky. Splnily úkol a dostaly obrázek erbu tohoto města, v každém erbu byl samozřejmě kůň. Obrázky si nalepovaly na šerpu a do mapy si zaznamenávaly místa, kterými prošly. Menší děti a jejich rodiče mohli zhlédnout ukázkové hodiny v prvních třídách.

Martin na bílém koni

Martin na bílém koni

Všichni ošerpovaní odcházeli do parku, kde se mohli svézt na koni, dostali diplom a ozdobený perníček. A pak už hurá domů vyprávět všem, kudy jel Martin na bílém koni! Možná si mnozí z nás už zapomněli přát, aby napadl sníh. Kdybyste však v sobotu odpoledne byli s námi ve škole, určitě byste se do těch pohádkových časů vrátili. Těšíme se zase za rok!

Martin na bílém koni

Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci nebo kteří jinak pomáhali. Byli to učitelé, žáci vyšších ročníků, kuchařky z jídelny, naše zoo, městský útulek, městská policie a technické služby.

Mgr. Jitka Baudischová


Více fotografií ve Fotogalerii .

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady