Pro tisk použijte ikonku tiskárny
v navigačním panelu vpravo nahoře.

Významné osmičky

Letošní rok 2018 je rokem, kdy si český stát připomíná hned několik významných výročí. Zaznamenal to určitě téměř každý z nás. Ani žáci a jejich učitelé nechtějí toto téma jen tak "obyčejně probrat". Proto jsme se na ZŠ Schulzovy sady ve Dvoře Králové rozhodli uspořádat k tomuto významnému roku projektový den. Účastnili se ho žáci od 6. do 9. tříd, do přípravy se samozřejmě zapojili různou měrou všichni učitelé.

Projektový den - Osudové a významné osmičky

Mezi třídy byla rozdělena historická témata tak, aby pokud možno korespondovala s probíraným dějepisným učivem. Prvotním úkolem tříd bylo nastřádat k zadaným tématům vhodné obrazové a tiskové materiály. Ku prospěchu celé akce došlo i na různé historické předměty a rekvizity. Nižší ročníky se zabývaly tématy k roku 1918 nebo dávnějším obdobím třicetileté války a bitvy na Bílé hoře. Osmáci hlouběji studovali dobu národního obrození a revoluční rok 1848. Nejstarší deváťáci měli připomenout nepříliš radostné roky 1938, 1948 a 1968.

Projektový den - Osudové a významné osmičky

Projektový den - Osudové a významné osmičky

Druhý úkol tříd spočíval ve zhotovení co nejhezčí, nejnápaditější a nejpoutavější nástěnky. Výtvarné fantazii se meze nekladly, na své si přišly všechny šikovné děti. Dne 7. 5. pak žáky čekala slavnostní prezentace jejich práce a úsilí. Třídy za sebe do boje o nejlepší výsledek vyslaly své mluvčí, schopné reprezentanty. Učebny se proměnily v posluchačské sály, mnohdy se zajímavou výstavkou. Vše pozorně sledovala nezávislá porota složená z učitelů a žáků, která na konci dne vyhodnotila nejlepší třídu.

Projektový den - Osudové a významné osmičky

Projektový den - Osudové a významné osmičky

V závěru projektového dne byli z každé třídy vybráni čtyři zástupci, kteří se zúčastnili historického kvízu. Vytvořili 4 osmičlenná družstva, v nichž byli žáci všech věkových kategorií. Jejich úkolem bylo nejen správně zodpovědět zapeklité otázky z historie, ale také ukázat, jak dokážou spolupracovat. A to jim šlo náramně. Nakonec rozdíly ve výsledcích byly opravdu zanedbatelné, proto se rozhodlo vedení školy ocenit všechny soutěžící. 64 žáků se tak může těšit na výlet do Technického muzea v Praze, který stejně jako ostatní odměny uhradí Unie rodičů.

Projektový den - Osudové a významné osmičky

Nástěnky z celého projektového dne si již brzy budou moci prohlédnout i rodiče a návštěvníci školy. Trvalá expozice bude umístěna v přízemí školní budovy.

Mgr. D. Kalousková a Mgr. D. Luňáková


Více fotografií ve Fotogalerii .

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady