Pro tisk použijte ikonku tiskárny
v navigačním panelu vpravo nahoře.

Poznání naší minulosti, aneb osudové osmičky českého národa

Během naší národní minulosti je až zarážející kolik přelomových událostí se odehrálo v letech končících osmičkou. Celkem jich bylo přibližně čtyřicet. Nemělo by se zapomínat na žádnou z těchto osmiček, přesto některé události odehrávající se v roce končící osmičkou změnily trvale vývoj našich dějin a měly důsledky na náš stát, které pociťujeme i dnes.

Projektový den - Osudové a významné osmičky

Z těchto důvodů žáci naší školy realizovali projekt s názvem Osudové osmičky českého národa. Tento projekt se skládal ze tří částí, přípravy, samotné realizace a vyhodnocení. Příprava dle mého soudu zabrala nejvíce času a energie, avšak splnila svůj účel, neboť jak již tvrdil slavný ruský vojevůdce Alexandr V. Suvorov „Těžko na cvičišti, lehko na bojišti.“ Během přípravy žáci druhého stupně shromáždili co nejvíce historických pramenů ke zvolenému letopočtu. Jednalo se o soudobé noviny, pohlednice, známky, bankovky, deníky, fotografie apod. Následně tyto materiály byly umístěny na nástěnky.

Projektový den - Osudové a významné osmičky

Den D byl 7. květen, kdy po zhlédnutí dokumentárního filmu o T. G. Masarykovi v místním kině tři žáci z každé třídy prezentovali výsledky své třídy ostatním spolužákům. Způsob jejich prezentace byl vskutku originální, neboť tím hlavním cílem bylo, co nejvíce se do zvolené epochy vcítit. Komise složená ze dvou kantorů a čtyř žáků hodnotila estetickou, kreativní a faktografickou úroveň prezentovaných nástěnek. O tom, že každá třída byla připravená a nápady jen a jen překypující, svědčí těsné výsledky mezi jednotlivými třídami. Závěrečná část projektového dne patřila vědomostní soutěži na vybrané výroční letopočty. Každou třídu zastupovali čtyři žáci, kteří byli rozřazeni do čtyř osmičlenných družstev.

Odměnou pro vítězný třídní kolektiv v prezentaci svého projektu je finanční příspěvek na školní výlet a zajímavé ceny. Účastníci vědomostní soutěže obdrželi rovněž zajímavé ceny a mohou se těšit na výlet do Prahy.

Jsem přesvědčen, že projektový den Osudové osmičky českého národa splnil svůj význam především v reflexi národního uvědomění, což je aktuální i v současnosti. Snad nejpřiléhavěji tento postoj vyjádřil třetí americký prezident Thomas Jefferson: „Historie tím, že lidi zpravuje o minulosti, umožňuje jim soudit přítomnost.“

Mgr. Milan Hanzl


Více fotografií ve Fotogalerii .

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady