Jak vidí stmelovací pobyt 6.B děti?

Stmelovací pobyt 6.B na Pecce

Pecka 2017

V pondělí 25.9. jsem se svojí třídou 6.B odjela na stmelovací pobyt na Pecku. Když jsme přijeli do kempu, dostali jsme klíče od chatek. Já a všechny holky jsme měly chatku jenom pro sebe. Byly v ní tři pokoje po čtyřech. Šly jsme si vybalit a potom spěchaly na nástup.

Naše paní učitelka Baudischová, paní psycholožka Monika Voleská a paní učitelka Zlámalová si pro nás připravily různé hry. Naším cílem bylo, abychom se pomocí nasbíraných indicií dostali k pokladu. Také jsme si vymýšleli třídní vlajku. Na večer si pro nás kluci připravili stezku odvahy. A jaká si myslíte, že byla? No, mě to pobavilo! Druhý den ráno jsme se vydali za pokladem. V lese jsme vykopali odznáčky s obrázkem hradu. Po obědě jsme uklidili chaty a vyrazili na hrad. Tam jsme měli objednanou prohlídku. Potom zbývalo už jen počkat na autobus.

Škoda, že to bylo tak krátké. Na stmelovacím pobytu se mi líbilo a přála bych si, abychom mohli jet ještě na spoustu takovýchto výletů.

Barbora Síbrová


Stmelovací pobyt v kempu Pecka

Dne 25.9. a dne 26.9. 2017 našeho letopočtu se konal stmelovací kurz v kempu Pecka určený žákům 6.B základní školy Schulzovy sady. Byly tu samozřejmě i paní učitelky, konkrétně paní Baudischová, Zlámalová a paní psycholožka Voleská.

Teď ale přejděme k událostem, které se za tu celou dobu staly. Především jsme hráli hry a soutěžili jsme o indicie. Naše družstvo nebylo vždy mezi prvními dvěma a indicie nám potom chyběly. Ovšem k čemu zmíněné indície? K pokladu přeci. Při hledání částí papíru, na kterém bylo napsáno, že máme vyrobit třídní vlajku, moc pršelo, a proto jsme byli zmáchaní až na kůži. Večer proběhla stezka odvahy. Poklad jsme vykopali a získali odznáčky.

Stmelovací kurz bych ohodnotil 6/10, protože počet sprostých slov .......... v zápalu boje : )

Jakub Moc


Adaptační kurz

Od 25.9. do 26.9. jsme my, třída 6.B, byli s paní učitelkou Baudischovou, Zlámalovou a s paní psycholožkou Voleskou na adaptačním kurzu. Ubytovaní jsme byli ve velkých chatkách na koupališti Pecka.

Hráli jsme různé hry, někteří kluci připravili spolu s učitelkami stezku odvahy, která byla super. Již na začátku pobytu jsme byli rozděleni do čtyř barevných pirátských družin. Při hrách jsme dostávali indicie dle umístění. Ty nás na konci pobytu dovedly k pokladu. Poklad si každá družina samozřejmě vykopala samostatně.

Poslední den po obědě jsme vyrazili na hrad. Prohlédli jsme si mučírnu, tehdejší sklad vína, sklepení i hradní síně.

Co se mi nejvíce líbilo? Mně osobně se nejvíce líbilo, když nám v mučírně létali nad hlavami netopýři, které jsme si pojmenovali: ))

Adaptační kurz byl super a doufám, že se něco podobného ještě uskuteční.

Jana Marie Senetová


Stmelovací kurz 6. B

V pondělí 25. - 26. 9. se třída 6. B zúčastnila stmelovacího kurzu v kempu Pecka.

Šesťáci hráli různé hry v lese i v kempu. Pozastavím se nad stezkou odvahy. Prvních pět, kteří po jednom došli do cíle, pak mohlo poslouchat symfonii křiku svých kamarádů.

Žáci také sbírali nápovědy, díky kterým našli poklad. Cestou zpátky navštívili hrad Pecka.

Žákům se na stmelovacím kurzu velmi líbilo.

Jaroslav Kiezler


Stmelovací kurz třídy 6.B

Dne 25. a 26. září 2017 se naše třída 6.B zúčastnila stmelovacího pobytu v kempu Pecka.

25. září jsme plnili různé soutěže, za které jsme dostávali nápovědy k pokladu. Večer jsme šli stezku odvahy, kterou jsme všichni prošli statečně. Na konci stezky byla listina statečných, na kterou jsme se všichni podepsali. 26. září jsme šli ráno do lesa hledat poklad, který všechny čtyři týmy našly. Při hledání nám velmi pomohly získané nápovědy. Poklad se skládal z odznaků, na kterých byl obrázek hradu Pecka. Odpoledne jsme se vydali na hrad. Na začátku prohlídky jsme šli do mučírny, která na hradě původně nebyla. Když jsme se procházeli, létali nám nad hlavami netopýři. Potom jsme už jeli domů.

Jaroslav Němeček


Na Pecce s Kryštofem Harantem.

Dne 25.9. – 26.9. jsme jeli se třídou 6.B a s paní učitelkou Baudischovou, Zlámalovou a s paní psycholožkou Voleskou na adaptační kurz do autokempu Pecka. Hráli jsme hru, ve které jsme se plavili s Kryštofem Harantem a hledali jsme poklad. Večer jsme šli na stezku odvahy. Druhý den po obědě jsme šli na hrad. Nakonec si pro nás přijel autobus a jeli jsme domů. Byl to super zážitek.

Michal Tauchman


Stmelovací kurz 6.B

Honza: Kde jste vlastně byli?

Pepa: Byli jsme na Pecce.

Honza: Kdo s Vámi jel?

Pepa: Paní Zlámalová, paní psycholožka a paní Baudischová.

Honza: Kdy jste tam byli?

Pepa: 25.9. – 26.9.

Honza: A co jste tam dělali?

Pepa: Hráli jsme různé hry. Třeba jsme chytali padouchy a měli jsme zjistit, kdo je jejich kápo. Za každou vyhranou hru jsme dostávali indicie, které nás dovedly k pokladu. Všichni jsme ten svůj našli.

Honza: A jak bys to ohodnotil?

Pepa: Bylo to velmi pěkné a těším se na další výlet.

Josef Rutrle


Stmelovací kurz 6.B

Ve dnech 25. 9. – 26.9. jsme se zúčastnili s třídní učitelkou Jitkou Baudischovou, paní učitelkou Alenou Zlámalovou a paní psycholožkou Monikou Voleskou stmelovacího kurzu v kempu Pecka. Sice často pršelo, ale i přesto jsme si to užili. Co jsme tam dělali? Hráli jsme různé hry, soutěžili jsme a společně jsme se seznamovali. Mně osobně se nejvíce líbila noční stezka odvahy. Podle mě byl výlet velmi povedený a i ostatním se moc líbil. Byl bych rád, kdyby i ostatní výlety byly tak pěkné.

Tomáš MertlíkVíce fotografií ve Fotogalerii .

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady