Jako ryby ve vodě ...

... se cítili po dobu deseti lekcí plavecké výuky kluci a holky ze třídy 3. A a 3. B ZŠ Schulzovy sady. Děti se hodinu od hodiny zlepšovaly v různých plaveckých stylech a skocích. A náznak nechuti? Nikdy! O dobrou motivaci a kvalitní výuku se postarali kvalifikovaní instruktoři. Na konci kurzu se konaly závody, kde naši "plaváčci" prokázali výborné dovednosti bez rozdílu. Není důležité první či páté místo, ale to, že voda je jejich dobrý kamarád.

Plavecký výcvik 2. a 3. tříd budovy A

Také třídy 2. A a B se zúčastnily plaveckého výcviku v Trutnově. Žáci absolvovali 10 lekcí a postupně se zdokonalovali v plavání pod vedením zkušených cvičitelů. Ti nejlepší závěrečném měření uplavali až 700 m. Pro některé byl velký úspěch i 10 m, to když na začátku uměli jenom splývat. Poslední den se konaly závody v kategoriích plavci a neplavci - ti závodili s páskem. Nejrychlejší z každé kategorie získali diplom a sladkou odměnu. Dětem se výuka plavání velmi líbila a už se těší, že si ve třetí třídě kurz zopakují.

Mgr. L. Chaloupková, Mgr. K. Novotná, Mgr. I. Zeifartová, Mgr. M. Nosková


Více fotografií ve Fotogalerii .

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady