Bezpečně na internetu

V odpovědi na zvyšující se výskyt problémů našich žáků na sociálních sítích a internetu jsme pro rodiče žáků 4. - 9. tříd uspořádali setkání zaměřené na tuto problematiku. Společně se zájemci jsme se sešli 12. února 2019.

Bezpečně na internetu

O čem byla řeč? Představili jsme rodičům nejznámější a nejpoužívanější sociální sítě. Seznámili jsme je s nejčastějšími problémy a riziky, se kterými se v souvislosti se sociálními sítěmi ve škole setkáváme. Zmínili jsme ale také, co dobrého mohou sociální sítě přinášet, když se umí správně používat. Doporučili jsme možnosti preventivních opatření pro domácí prostředí. Navrhli, co dělat, když se s nějakým problémem rodiče a jejich ratolesti již potýkají. A jedním z témat byl také přístup školy k prevenci a intervenci v této oblasti.

Spolupořadatelkami programu byly vybrané žákyně 9. C, které se aktivně podílejí na preventivním peer programu FIST, ve kterém své mladší spolužáky nabádají k bezpečnému používání sociálních sítí. Jejich účast byla nedocenitelná a na spoustu otázek rodičů odpověděly velice erudovaně. Zkrátka - máme se od Vašich/našich dětí stále čemu učit.

PhDr. Monika Voleská, školní psycholožka

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady