Vánoční koncert

Žáci ZŠ Schulzovy sady uspořádali v Hankově domě 19. prosince charitativní předvánoční koncert. Několik měsíců pilně nacvičovali pod vedením pana učitele Kindla více nežli hodinový písničkový a taneční program. Ve dvou představeních pro žáky dvorských škol a rodiče sklidili zasloužený potlesk.

Vánoční koncert

Výtěžek akce - více nežli 13.000,-Kč - byl předán zástupcům nadace DUHA pro děti postižené mozkovou obrnou. Poděkování patří vedení Hankova domu za sponzorování akce, panu učiteli Kindlovi, který se žáky celý koncert připravil, J.M ádlemu, sestrám Stříbrným, sestrám Dvořákovým, Š. Hulíkové, J.K abátovi a dalším našim školním umělcům za jejich aktivitu.

Svým vystoupením potěšili své spolužáky a pomohli dobré věci.

Mgr. Alena Dušková

Další fotografie k nahlédnutí v naší Fotogalerii.

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady