Pro tisk použijte ikonku tiskárny
v navigačním panelu vpravo nahoře.

Projekt Příběhy bezpráví

Od roku 2006 je naše škola zapojena do projektu Jeden svět na školách, který organizuje společnost Člověk v tísni. Součástí tohoto projektu je mimo jiné i akce nazvaná Příběhy bezpráví (www.pribehybezpravi.cz ).

Příběhy bezpráví

Cílem Příběhů bezpráví je přiblížit žákům události naší komunistické historie prostřednictvím projekcí dokumentů a následných besed. Díky našemu zapojení do tohoto projektu získáváme materiály, dokumenty a informace, kterými můžeme obohatit nejen výuku moderních českých dějin, ale i výuku českého jazyka a literatury, zeměpisu a základů společenských věd.

7. listopadu proběhl na naší škole již čtvrtý ročník tohoto projektu. Žáci 9.C a 9.D zhlédli český film režiséra Jaromíra Polišenského Swingtime. Film je inspirován provokační akcí Státní bezpečnosti, která v padesátých letech záměrně mystifikovala ty, kdo chtěli ilegálně odejít do ciziny. V rámci tzv. akce Kameny je spolupracovníci StB převáděli přes falešnou státní hranici do "západní" zóny, kde od nich fiktivní Američané získávali důležité informace. Poté byli zatčeni a uvězněni.

Projekce filmu i následná beseda se setkaly s nebývalým zájmem našich žáků.

Zatím toho o této době slyšeli málo a film jim tedy poodhalil roušku z bílých míst této části naší historie. Většinou je šokovalo zjištění, že věřit v té době se dalo málo komu a že i ten, kdo se tvářil jako nejlepší přítel, mohl být strůjcem celého děsivého komplotu.

Mgr. Drahoslava Luňáková

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady