Rej čarodějnic na ZŠ Schulzovy sady

Každoročně 30.4. slavíme svátek čarodějnic. Letošek byl však poněkud jiný a o hodně pestřejší než předchozí roky. Ráno se celá naše třída IX.B zamaskovala, a jen co odbila devátá hodina, uspořádala skupinka 20 děsivých čarodějnic s hurónským řevem nálet na košťatech na nic nečekající prvňáčky.

Vyděsily jsme je tedy pořádně, ale čarodějnými soutěžemi, za které děti dostaly sladkou odměnu, jsme si je snad nakonec přeci jenom přátelsky naklonily. Ustrašené výrazy vystřídaly nadšené jiskřičky v očích, a když jsme o chvíli později třídu opouštěly, loučil se s námi už jen les mávajících rukou, doprovázený zářivými úsměvy nejmenších žáků naší školy. Sklidily jsme úspěch nejen u dětí, ale dočkaly jsme se i uznalé pochvaly od učitelů.

S úderem druhé hodiny odpolední už byla celá školní zahrada zaplněna dětmi z prvního stupně, které se tlačily ve frontách k jednotlivým stanovištím, u kterých jsme na soutěže opět dohlížely my, hrůzostrašné čarodějnice. Za správně vykonaný čarodějný úkol děti dostaly sladkou odměnu. A v čem vlastně soutěžily? Tu měly uletět danou vzdálenost na koštěti se zavázanýma očima, tu sestavit čarodějné puzzle, jinde zase uvařit lektvar v rozhoupaném kotlíku.

Děti úkoly plnily s obrovským nadšením, které bylo pro nás, jakožto patrony zábavného čarodějného odpoledne, velkou odměnou.

Aneta Bezrová, žákyně 9.B


Fotografie ze Dne Země najdete ve fotogalerii:
Čarodějnice

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady