Pasování prvňáčků na čtenáře

Prvňáčci mají za sebou své první školní pololetí. Všichni úspěšně zvládli začátky v matematice a prvouce, naučili se nové písničky a znají všechna písmenka. A právě za to je odměnili pracovníci Městské knihovny Slavoj, kteří pro ně připravili Pasování na čtenáře.

V pondělí 4. února odpoledne se žáci 1.C se svou třídní učitelkou Mgr. Dagmar Michalovou, se svými rodiči i prarodiči zúčastnili v knihovně slavnostního obřadu. Za přítomnosti Porádky Pohádky a Pedižla Raráška Laláška je král Abecedník I. slavnostně pasoval na čtenáře. Každý dostal drobné dárky a průkazku do knihovny, kam budou mnozí z nich určitě rádi chodit.

Pasování prvňáčků na čtenáře

Městská knihovna spolupracuje se školou úspěšně řadu let. Všechny akce, které pro naše žáky obětavě pracovníci knihovny připravují, se vždy setkávají s nadšeným ohlasem dětí. Za to jim patří naše velké poděkování.

Mgr. Alena Dušková

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady