Pro tisk použijte ikonku tiskárny
v navigačním panelu vpravo nahoře.

Nová multimediální učebna na úseku Legionářského

Během února byla uvedena do provozu na úseku Legionářská ZŠ Schulzovy sady další multimediální učebna. Tato se liší od jiných tím, že v ní jsou místo klasických lavic konferenční židle se sklopnými stolečky. Důvodem tohoto řešení je umožnit žákům snadnější pohyb v učebně a lepší přizpůsobování prostoru konkrétní vyučovací hodině.

Učebna je vybavena moderní audiovizuální a výpočetní technikou. K dispozici je interaktivní tabule, dataprojektor, video a DVD rekordér a ozvučení. Obraz je promítán na rozměrnou bílou keramickou tabuli, na níž lze také psát fixy.

multimediální učebna

Učebnu mohou využívat učitelé se svými žáky ve všech předmětech, při zájmových kroužcích - např. jazykových a je k dispozici i dětem ze školní družiny. Tato nově zřízená multimediální učebna spolu s těmi, které se v celé škole již využívají, přispívá k modernizaci a větší atraktivitě výuky.

Mgr. Alena Dušková

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady