Nová multimediální učebna na úseku Legionářského

Během února byla uvedena do provozu na úseku Legionářská ZŠ Schulzovy sady další multimediální učebna. Tato se liší od jiných tím, že v ní jsou místo klasických lavic konferenční židle se sklopnými stolečky. Důvodem tohoto řešení je umožnit žákům snadnější pohyb v učebně a lepší přizpůsobování prostoru konkrétní vyučovací hodině.

Učebna je vybavena moderní audiovizuální a výpočetní technikou. K dispozici je interaktivní tabule, dataprojektor, video a DVD rekordér a ozvučení. Obraz je promítán na rozměrnou bílou keramickou tabuli, na níž lze také psát fixy.

multimediální učebna

Učebnu mohou využívat učitelé se svými žáky ve všech předmětech, při zájmových kroužcích - např. jazykových a je k dispozici i dětem ze školní družiny. Tato nově zřízená multimediální učebna spolu s těmi, které se v celé škole již využívají, přispívá k modernizaci a větší atraktivitě výuky.

Mgr. Alena Dušková

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady