Pro tisk použijte ikonku tiskárny
v navigačním panelu vpravo nahoře.

Třídíme s Nikitou

ZŠ Schulzovy sady již několik let věnuje zvýšenou pozornost výuce environmentální problematiky. V letošním školním roce jsme se přihlásili do soutěže Třídíme s Nikitou.

Třídíme odpad

Skupina žáků 9. ročníku v předmětu ekologie má za úkol zjišťovat informace o třídění odpadů v regionu. Z aktivit, které žáci plní, jmenujme např. tvorba recyklačních koloběhů jednotlivých materiálů, ruční výroba papíru, tvorba kompostu z bioodpadu. Navštívili jsme i odbor životního prostředí na městského úřadu a děkujeme paní Ing. Evě Šírkové za milé přijetí a pomoc s vyplňováním dotazníku pro náš projekt.

Třídíme odpad

Do konce dubna žáci zpracují ze všech těchto činností závěrečnou zprávu, která bude hodnocena komisí složené ze zástupců Královehradeckého kraje, společnosti EKO-KOM, CEP... Věříme, že se v konkurenci ostatních škol neztratíme.

Mgr. Petra Katerincová

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady