Noc s Andersenem

Když jsem dostala od vedení Městské knihovny Slavoj nabídku na celovečerní program spojený se spaním v jejich prostorách - neváhala jsem. Tušila jsem, že budeme v dobrých rukou.

Ale přesto. Pochybnosti, zda prvňáčkové zvládnou noc bez svých maminek, jsem měla. Teď vím, že zbytečně.

Noc s Andersenem

Soutěže v duchu Čapkových pohádek byly připravené s velkým citem pro dětskou dušičku. A nebavily se jen děti, hodně jsem se zasmála a přiučila i já.

A hlavně jsem poznala své žáčky i jinak než ve škole.

Za tuto příležitost velmi děkuji městské knihovně a především - p. M. Staníkové a R. Vaňurové.

Mgr. Kateřina Novotná

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady