Pro tisk použijte ikonku tiskárny
v navigačním panelu vpravo nahoře.

Základy první pomoci

Vybrané třídy 2. stupně a děti ze školní družiny se v pátek 25.4.08 zúčastnily cyklu přednášek na téma: PRVNÍ POMOC.

Studenti 1. ročníku DiVS z VOŠ zdravotní v Trutnově ( V. Suchá, I. Lešková, H. Gruntová, K. Ubrová, J. Jančuková a D. Stehlík ) připravili velmi poučné celodenní povídání. Žáci se seznámili např. se základy kardiopulmonální resuscitace, s obvazovou technikou, s ošetřením bodnutí hmyzem.

Poučení na téma první pomoci není nikdy dost. Proto děkujeme studentům za cenné informace a vedení školy, že tuto přednášku podpořilo.

Mgr. Kateřina Novotná

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady