První společný rok byl úspěšný

Právě končící školní rok byl prvním rokem nové, sloučené ZŠ Schulzovy sady. Pro pedagogy byl velmi náročný na sjednocování vzdělávacích postupů, na práci v širším kolektivu, na hledání nového moderního obrazu školy.

Z mnoha významných úspěchů, které se podařilo dosáhnout mohu jmenovat především:

 1. Zvolení a začátek práce nové Školské rady ZŠ Schulzovy sady.
 2. Založení Občanského sdružení Unie rodičů a přátel školy při ZŠ Schulzovy sady.
 3. Úspěšný zápis žáků do prvních tříd - o vzdělávání v naší škole projevilo zájem 97 budoucích prvňáčků.
 4. Velmi dobré výsledky přijímacího řízení na střední školy a střední odborná učiliště.
 5. Účast a výsledky žáků v olympiádách a soutěžích ukázaly, že škola má mnoho talentovaných a schopných žáků, se kterými učitelé umí kvalifikovaně pracovat. Potěšily nás tradičně výborné výsledky v matematice, fyzice, chemii, přírodopise a cizích jazycích. Krásná jsou i přední umístění ve florbalu, atletice, recitaci a dalších soutěžích.
 6. Bylo zorganizováno velké množství doplňkových školních akcí k výuce, ale i zábavné, kulturní a sportovní činnosti.
 7. Škola zajistila další moderní školní pomůcky, podporující nové formy výuky a využití moderních počítačových technologií - zřídila další tři nové multimediální učebny.
 8. Pro žáky na druhém stupni byla sestavena široká nabídka volitelných předmětů.
 9. Žáci budoucích šestých tříd využily možnosti specializace studia v matematické a ekologické třídě.
 10. Podařilo se dokončit společnou podobu Školního vzdělávacího programu "Učíme se pro život".
 11. Na budově ve Školní ul. byly zahájeny práce 1. etapy rekonstrukce školy.

Vím, že výčet úspěchů není úplný, přesto dobře ukazuje, že rozhodnutí našich zastupitelů o sloučení tří městských škol bylo správné. Sloučená škola dobře plní svou funkci, umožňuje optimalizaci školní práce a současně pro žáky přináší mnoho pozitivních prvků v kvalitním vzdělávání. O zaměření a vizi školy Vás budu informovat v září v novinách i na webu.

Mgr. Josef Sedláček, ředitel školy

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady