Rekonstrukce ZŠ Schulzovy sady začala

Po letech plánování, jednání a shánění peněz se vypracovaný projekt začíná měnit ve skutečnost.

Vedení města zajistilo finanční prostředky a s nástupem června zahájila firma J. PIŠTA & SPOL., stavební společnost s r.o., práce na realizaci 1. etapy rekonstrukce a modernizace budovy Školní 1235.

Přestože je jejich úsilí doprovázeno hlukem, prachem a omezením provozu tělocvičny, jsme všichni, učitelé i žáci, rádi, že se věci konečně daly do pohybu.

Těšíme se na nové šatny a zázemí pro tělocvičnu, moderní toalety pro chlapce na všech poschodích a řadu dalších stavebních úprav v suterénu budovy, které jsou nezbytné pro úspěšné pokračování rekonstrukce, jak doufáme, v dalších navazujících etapách.

Také v budově v Legionářské ulici proběhnou během léta dílčí stavební úpravy ke zlepšení podmínek pro žáky i učitele. Nadále se jedná nad studií pro přípravu komplexní rekonstrukce i tohoto objektu.

Ke konci prázdnin by mělo být vše připraveno ke zdárnému vykročení do nového školního roku 2008/09.

Mgr. Ivan Jugl, zástupce ředitele ZŠ

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady