Rekonstrukce ZŠ Schulzovy sady

Budova ZŠ Schulzovy sady ve Školní ulici se téměř po 100 letech své existence dočkala plánované rekonstrukce, na kterou my všichni zainteresovaní už řadu let čekáme. V tomto školním roce začala 1.etapa a doufejme, že další opravy budou plynule následovat.

Letošní stavební úpravy zahrnovaly hlavně modernizaci chlapeckých toalet, rekonstrukci suterénu s vybudováním hygienického zázemí pro výuku tělesné výchovy a nových žákovských šaten. Na jmenované opravy navazuje velice mnoho dalších prací, bez kterých se stavba neobejde, například: osazení nových oken, vydláždění podlah, provedení nové vodorovné izolace zdiva, uložení nových svodů kanalizace, instalace moderní vzduchotechniky atd.

Rekonstrukci provádí firma J. PIŠTA & SPOL., stavební společnost s r.o. se stavbyvedoucím p. Luďkem Krýzou. Pracuje se velmi intenzivně a efektivně, dokonce i o sobotách a nedělích. Dokončení je plánováno na konec srpna. Podle dosavadního průběhu se dá očekávat, že termín kolaudace bude splněn a žáci začnou nový školní rok ve zmodernizovaném prostředí.

Chtěl bych tímto poděkovat vedení města Dvora Králové nad Labem za podporu myšlenky rekonstrukce, p. Tomáši Machkovi za stavební dohled i všem zaměstnancům stavební společnosti, kteří odvádějí kvalitní práci. Vždyť těmito úpravami získává secesní školní budova, která vzorně slouží žákům téměř 100 let, znovu prvky moderní školy pro 21. století.

Mgr. Josef Sedláček, ředitel ZŠ

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady