Pro tisk použijte ikonku tiskárny
v navigačním panelu vpravo nahoře.

Rekonstrukce ZŠ Schulzovy sady - úsek Legionářská

O prázdninách pokračovala rekonstrukce budovy ZŠ, a to třetí - zatím závěrečnou etapou. Dokončena byla výměna rozvodů vody a odpadů. Podařilo se zrekonstruovat sociální zařízení a zázemí pro hodiny tělesné výchovy tj. nové sprchy. Ve třídách se malovalo a renovovaly se podlahy. Největší překvapení bude čekat na děti, které chodí do školní družiny. K novým podlahovým krytinám a vymalování byl zakoupen i moderní nábytek. Budoucí prvňáčci mají třídu vybavenou novými skříněmi a barevnými kontejnery na pomůcky, třeťáci a čtvrťáci zasednou do lavic v nových třídách. Podařilo se zařídit i novou klubovnu, která bude sloužit dětem před dopoledním a odpoledním vyučováním. Zde si mohou zahrát různé hry, k dispozici mají počítač, velký stolní fotbal, knížky, časopisy a další. Nové formy výuky zeměpisu a dějepisu posilujeme zřízením další multimediální učebny s moderním počítačem, dataprojektorem, kvalitním ozvučením. Po odborných učebnách fyziky, chemie, přírodopisu, cizích jazyků a hudební a výtvarné výchovy to je další příspěvek k modernizaci vyučování. V současné době je již zpracována projektová dokumentace k celkové rekonstrukci ZŠ Schulzovy sady - budovy v Legionářské ulici.

Děkujeme všem, kteří se na opravě školy podíleli, žákům a pracovníkům školy pak přejeme klidný a šťastný školní rok 2008 - 2009.

Mgr. Alena Dušková, zástupce ředitele

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady