Zájezd na muzikál

Žáci 2. stupně vyrazili za kulturou do hlavního města. Shlédli výborně zahraný a zazpívaný muzikál Šakalí léta.

muzikál Šakalí léta

Představení bylo "okořeněné" křtem nového CD a účastí autorů, např. Petra Šabacha nebo Ivana Hlase.

I přes pokročilou hodinu návratu domů - TO BYL ZÁŽITEK!

Mgr. Kateřina Novotná


Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady