Prezentace školní knihovny

Ve dnech 11., 13. a 15. 11. 2008 proběhla na úseku Legionářská prezentace školní knihovny. Tuto akci připravila p. u. Luňáková společně s několika žáky 9. C pro třídy 5.D, 6.C a 6.D.

Prezentace školní knihovny

Děti zhlédly komponované pásmo, v němž se nejen dozvěděly vše podstatné o školní knihovně, ale zaujaly je především ukázky dramatizace z knih Kytice a Letopisy Narnie, které jim dívky z 9. C s hereckým zápalem předvedly.

Prezentace školní knihovny

Prezentace školní knihovny

Za svůj výkon sklidily potlesk mladších spolužáků. Všichni aktéři předvedené prezentace zaslouží poděkování.

Mgr. Věra Hrušková

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady