Pro tisk použijte ikonku tiskárny
v navigačním panelu vpravo nahoře.

Výměnný pobyt žáků ze ZŠ Schulzovy sady

V loňském školním roce navázalo asi 20 našich žáků písemný kontakt se svými vrstevníky z německé HOGA-Schule v Drážďanech. První impuls k tomuto kroku se zrodil v hlavách paní Jitky Pojarové a Lady Marxové. Oslovili pana Bertrama Kazmirowského, který v této německé škole vyučuje angličtinu. V červnu 2007 se naši žáci vypravili do Drážďan, aby své "dopisové" kamarády poznali osobně. Strávili tam krásné tři dny a odjíždělo se s příslibem, že během dalšího roku se akce zopakuje, tentokrát v našem městě.

A právě ve dnech 28. - 30. dubna tohoto roku se vše také uskutečnilo. Přijelo celkem 16 německých dětí, každý měl k sobě svého stejně starého českého průvodce, který se o něj celé tři dny staral a u kterého také němečtí žáci po celou dobu bydleli. Milá návštěva ze saského města se zde opravdu nenudila. Mladí Němci si prohlédli přehradu, zoologickou zahradu, urputně, ale v rámci fair play, se zápolilo ve sportovních hrách, došlo i na společné opékání špekáčků, u kterého se zpívaly jak německé, tak české písničky, což svými hlasivkami podpořili i rodiče našich žáků.

Každému musí být jasné, že loučení bylo smutné, ale když jsem večer obdržel emailovou zprávu od pana Kazmirowského, že německé děti v pořádku dorazily domů a že v autobuse panovala až dojemně smutná atmosféra z toho, že už jedou domů a nemohou zůstat v našem městě u svých kamarádů déle, bylo domluveno, že obě strany - jak ZŠ Schulzovy sady, tak i HOGA- Schule Dresden, mají eminentní zájem spolupracovat i v dalších letech a pracovat na zajímavých projektech společně. Je to jedinečná možnost, jak navázat zahraniční kontakty, prohloubit jazykové znalosti a najít nové kamarády.

Na závěr bych rád poděkoval všem rodičům, kteří byli ochotni ubytovat německé děti u sebe doma a vzorně se o ně starali, což německá strana upřímně ocenila.

Bc. Marian Bugar

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady