4.A na výstavě "Zpátky do školy"

V úterý 7. 10. se vydali žáci 4. A na výstavu "Zpátky do školy" pořádanou městským muzeem u příležitosti výročí založení Obchodní školy, Obchodní akademie a Střední průmyslové školy textilní ve Dvoře Králové n. L.

Výstava byla pojata jako interaktivní, a tak si mohly děti mnoho věcí vyzkoušet. Zaměstnankyně muzea paní D. Netolická seznámila děti s obsahem výstavy a poté je rozdělila do skupin, které navštěvovaly připravená stanoviště.

Nejprve zasedli žáci do starých školních lavic a dostali od paní Netolické lekci v krasopise. Vyzkoušeli si krasopisné psaní a ti nejlepší mohli psát dokonce inkoustem perem s násadkou. Největšími talenty se ukázali Vojta Hojný s Jolankou Šturmovou.

na výstavě Zpátky do školy

Na dalším stanovišti předvedly studentky oboru hotelnictví ozdobné krájení ovoce a zeleniny. S velkou trpělivostí studentky pomohly zhotovit každému školákovi originální suvenýr z výstavy. Díky tomu si děti z výstavy odnášely krásně nazdobené hrušky, jablka, pomeranče, okurky i dýně.

Se stejnou trpělivostí se věnoval malým návštěvníkům také student chemie, který na svém stanovišti seznámil děti s několika chemickými pokusy, předvedl, jak funguje neviditelný inkoust a další atraktivní ukázky.

na výstavě Zpátky do školy

Každý žák přišil během naší návštěvy na stěnu knoflík, byla jich tam již před námi pěkná řádka. Žáci si ještě prohlédli slavnostně prostřený stůl a vyslechli výklad, k čemu slouží který příbor či sklenka, vyzkoušeli modely strojů, psací stroj a prohlédli si další vystavené exponáty.

Výstava se nám opravdu velmi líbila. Byla nápaditá a dokázala přiblížit královédvorskou střední školu i žákům 1. stupně.

Mgr. Pavlína Špatenková


Více fotografií ve Fotogalerii .

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady