Advent na zámku a v podzámčí

"Když advent, tak advent se vším všudy," řekli si šesťáci oboru cestovní ruch na úseku Legionářská a vyjeli zmapovat adventní zvyky doby dávno minulé do České Skalice a Ratibořic.

První zastávka směřovala na akci Barunčiny Vánoce. Ve vánočně vyzdobené "Barunčině škole" na nás čekaly milé průvodkyně, seznámily nás se školní docházkou nepříliš vzorné žákyně Barunky Panklové, provedly nás vánočně vyzdobeným areálem, nechaly vyfotit u úžasného barevného betlému z polystyrénu, zavedly do výtvarné dílny, v níž si děti mohly vyrobit drobné vánoční dárky, a pobyt zde jsme zakončili nákupem na staročeském vánočním trhu.

Advent na zámku

Další cesta směřovala do vánočně vyzdobeného ratibořického mlýna. Zde nás přivítal u svátečně vyzdobeného stolu pan otec s rodinou a Mančinka, jak bývalo dobrým zvykem, chlebem a solí. "Srdečně vás vítáme v tomto adventním čase u nás ve mlýně," pozdravila i paní mlynářka a žáci pak byli seznámeni s bohatými tradicemi souvisejícími nejen s adventem, ale také s Vánocemi našich předků. Kmotry si pak předávaly recepty na rozmanité dobroty, které nesmějí na vánoční tabuli chybět, zazněly tu různorodé dobové pranostiky a pořekadla, statkářka se nechala slyšet, že čím více chodů jídel na statku o Vánocích je, tím více mandelů na poli v následujícím roce bude. "U nás na statku je chodů devět. Nejprve podáváme oplatky a potom polévku bramborovou zasmaženou houbami," nastínila úvod k devíti chodům s tím, že lahůdkou je hrachová kaše připravovaná o Vánocích nasladko. Slavnostní chvíle ve mlýně zakončili koledníci podarovaní koledou a společný zpěv koled účinkujících i nás hostů. Našel se čas i pro společnou fotografii.

Advent na zámku

Unaveni spoustou poznatků a dojmů se děti odebraly na mandl, kde na ně čekal další vánoční trh a především "hospůdka". Většina neodolala dětskému vánočnímu punči, pravému staročeskému štrúdlu, praženým oříškům či voňavým sýrům.

Čas běžel jako splašený, a tak jediná možnost, jak ho na chvíli zastavit a vrátit zpět, byla audienci na vánočně vyzdobeném zámku poloviny 19. století.

Advent na zámku

"Panstvo málokdy v zimních měsících na venkově zůstává. Naše paní kněžna se zde letos poprvé zastavila při své cestě do Zaháně,"" uvedla nás do salonu komorná a upozornila, že zdejší lid hodně drží na starodávné tradice a obyčeje. "Své příbytky totiž o adventu a o Vánocích jmelím přizdobuje a ani jesličky s jezulátkem nikde nescházejí. Dobroty pečené či smažené se na stůl dostávají, až z té krásy oči přecházejí." V jedné ze zámeckých komnat nás pak seznámila s úplnou novinkou oné doby pocházející od císařského dvora ve Vídni, ozdobeným vánočním stromkem. Konečně jsme byli uvedeni ke kněžně Zaháňské, která nám popřála klidné a štědré Vánoce a ukázala další novinku – adventní věnec. I rozloučení na zámku doprovázely tóny klarinetu a spinetu, to hudební umělci z Itálie přijeli zpříjemnit panstvu vánoční čas.

A čím si advent zpříjemníte vy?

Mgr. Drahoslava Luňáková


Více fotografií ve Fotogalerii .

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady