Čekání na Vánoce na ZŠ Schulzovy sady

I když je před námi konec 1. pololetí, chceme se krátce vrátit k zajímavým prosincovým akcím na naší škole. Čekání na Vánoce odstartovala již tradiční akce Lepíme vánoční řetěz. Zapojilo se do ní 692 žáků, kteří za 1 hodinu slepili řetěz v délce 2 123,91 m. Žáci si jím vyzdobili chodby, třídy a školní jídelnu.

6.C – třída zaměřená na cestovní ruch - vyjela zmapovat adventní zvyky doby dávno minulé do České Skalice a Ratibořic v rámci akce Barunčiny Vánoce.

V prosinci nesměl chybět ani tradiční Karneval na Zálabí s hudbou a tombolou, který vždy pobaví malé i starší účastníky. Děti pekly ve škole cukroví díky sponzorovi, který dodal výborné těsto. Již tradičně se ve škole konala Mikulášská nadílka pro žáky prvního stupně. Ti starší se zapojili do různých soutěží.

Ve Vánočním chemickém turnaji pořádaném SŠIS obsadili žáci výborné druhé místo.

Pro sportovce jsme uspořádali Vánoční laťku - soutěž ve skoku vysokém a silovou soutěž v "páce".

Vánoční dílna přitáhla pozornost mnoha dětí, které si často i v doprovodu rodičů a prarodičů přišly vyrobit drobné vánoční dárky. Řada tříd využila nabídky ZOO a vyzdobila zde vánoční stromky vlastnoručně vyrobenými ozdobami.

A poslední den školy si žáci uspořádali besídky, soutěže, prostě program podle vlastního přání. Díky vstřícnosti učitelů, vychovatelek ŠD a sponzorům – panu Mannovi, Pekařství Roland Kohoutov a firmě CARLA - měli žáci školy štědré už období předvánoční.

Mgr. Josef Sedláček

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady