Sběrové dny pokračují

Přestože je v současné době omezen výkup druhotných surovin, žáci školy pokračují ve sběru starého papíru. Po dohodě s pracovníky sběren sbírají všechny druhy papíru, za vytříděné noviny a časopisy dostávají peníze.

Sběrové dny pokračují

Při čtvrtém sběrovém dnu 12.2.2009 nasbírali žáci 2.130,50 kg (tentokrát jsou započítané pouze noviny a časopisy). Celkem odevzdali žáci za čtyři sběrové dny 22.468,50 kg starého papíru. Část výtěžku se jim vrátí jako příspěvek na školní výlety.

Mgr. Alena Dušková

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady