Pro tisk použijte ikonku tiskárny
v navigačním panelu vpravo nahoře.

Výuka anglického jazyka na ZŠ Schulzovy sady

Tento školní rok jsme se intenzivně zaměřili na integrování výuky anglického jazyka do reálného života. Nově je otevřená šestá třída se zaměřením na cestovní ruch, kde klademe ještě větší důraz na kvalitní jazykové znalosti. Konverzaci zde učí rodilá mluvčí Sara Humber.

Žáci aktivně pracují na mezinárodním portálu eTwinning - v současnosti realizujeme několik různorodých projektů s partnerskými školami např. v Rumunsku, Turecku, Polsku či Estonsku. Mezi projekty patří i tradiční dopisování se žáky z jiné země, tvorba prezentací o škole, městě, zemi, poznávání tradic a kultur evropských zemí nebo natočení videa o našem městě. V květnu chystáme další poznávací zájezd do Velké Británie. Pro moderní výuku anglického jazyka využíváme všechny multimediální prostředky - projektory s propojením na internet, interaktivní tabule, různé počítačové programy a jazykové učebny vybavené sluchátky.

Získané vědomosti a komunikační dovednosti žáci jistě využijí při vhodných příležitostech běžného života.

Mgr. Lucie Kučerová

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady