Zlatý Ámos 2010 ze ZŠ Schulzovy sady ?

Z iniciativy žáků a rodičů vzešly dva návrhy do ankety o nejoblíbenějšího učitele Zlatý Ámos 2010. První navržený kandidát je Mgr. Alena Zlámalová, učitelka matematiky a chemie. Je známa tím, že žáky hodně naučí a počíná si natolik profesionálně, že i přes svoji náročnost ji žáci mají velmi rádi. Tou druhou je Mgr. Kateřina Novotná, která učí na prvním stupni základní školy. Ke svým žákům má vynikající přístup a proto je značně oblíbená. Dokazuje to i velký zájem rodičů o zařazení dětí do její třídy.

Soutěž Zlatý Ámos začíná regionálním kolem. To se konalo 15. 2. 2010 v Poslanecké sněmovně ČR v Praze. Vše záleželo na žácích, jak dobře připravili obhajobu svého návrhu. Jejich úkolem bylo přesvědčit porotu o tom, že jejich učitel je skutečně ten nejlepší. Věřte, že ve velké konkurenci to nebylo vůbec jednoduché.

A jak to dopadlo? Do semifinále soutěže Zlatý Ámos 2010, které se bude konat 3.3. 2010 v zrcadlovém sále Ministerstva školství ČR v Praze postupuje Mgr. Kateřina Novotná. Všichni, kdo ji známe máme ohromnou radost z tohoto výsledku a přejeme další úspěchy v soutěži i v její pedagogické práci.

Mgr. Josef Sedláček


Více informací na www.zlatyamos.cz .


Článek v Krkonošském deníku : krkonossky.denik.cz .

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady