Program celoživotního učení Comenius

.. další vzdělávání pedagogických pracovníků

Díky získanému grantu z výše uvedeného programu jsem se mohl zúčastnit ve dnech 1. – 15. 5 2010 jazykového a metodického kurzu anglického jazyka v Richard Language College (www.rlc.co.uk, v Čechách zastoupená www.jazyky-v-zahranici.cz) ve městě Bournemouth, Dorset, Anglie (www.bournemouth.co.uk).

V kurzu se sešlo asi 15 učitelů angličtiny z celé Evropy, od Finska po Itálii, ze Španělska po Turecko. Během prvního dne jsme byli na základě vstupních testů (poslech, čtení – gramatika, esej, pohovor) rozděleni dle jazykové úrovně do tříd různého stupně pokročilosti. Ve třídě se 4 – 8 studenty probíhaly dopoledne lekce jazykové, odpoledne hodiny metodické průpravy. Během hodin jsme většinou pracovali s kopírovatelnými materiály, dále jsme měli k dispozici zapůjčenou učebnici a cvičebnici, která nám zůstala. Místní učitelé nás brali jako kolegy a umožnili nám i přístup do sborovny s velkou knihovnou a kopírkou, kterou jsme mohli používat. V polední přestávce a v odpoledních hodinách jsme mohli využívat počítačovou učebnu s připojením na internet. Chování všech pracovníků jazykové školy bylo velmi přátelské, se zájmem o každého studenta.

studenti s učitelkou

Po prvním týdnu se účastníci rozdělili do dvou skupin. První, které jsem byl členem, pokračovala v kurzu. Druhou tvořili lidé z programu Job-shadowing. Ten je určený nejen pro učitele anglického jazyka. Po týdenním přípravném kurzu v jazykové škole odešli na 1 až 5 týdenní stáž v britské škole. Můj kurz skončil po dvou týdnech předáním certifikátu.

Richard Language College

Studijní pobyt hodnotím jako velmi přínosný. Umožnil mi osvěžení a zlepšení jazykových znalostí, ukázal řadu zajímavých, zábavných a efektivních metod pro výuku jazyka, obohatil všechny účastníky o zkušenosti z práce učitelů v různých zemích a o informace o životě v nich, pomohl navázat osobní kontakty využitelné v budoucnu pro zahraniční spolupráci škol.

Salisbury

Stonehenge

Durdle Door

Jazyková škola organizuje prakticky denně doplňkový program pro své studenty – sport, kulturu, poznávací zájezdy o víkendech. Studenti jsou většinou ubytováni jednotlivě v hostitelských rodinách po celém městě. V České republice účast v evropských programech organizuje Národní agentura pro evropské vzdělávací programy www.naep.cz.

Mgr. Ivan Jugl

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady